Kuran’da Geçen Erkek & Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları

Kuran’da Geçen Erkek & Kız Bebek İsimleri ve Anlamlarını paylaştığımız yazımızda merak ettiğiniz tüm isimlerin anlamlarına tek sayfadan ulaşabileceksiniz. Sizin için yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda Kuran’da Geçen Erkek & Kız Bebek İsimleri  ve Anlamları yazımızın devamında sizlerle.

Sizde dilerseniz yazımızın sonunda yer alan yorum kısmından bizlere bebek isim ve anlamlarını paylaşarak listemizi genişletmemizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.

 

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( A Harfi ile Başlayan )

ACAR : Cesur, becerikli
ACER: HZ.İsmail’in annesi
AFRA: Ayin 13.Gecesi, afra binti ubeyde; sahabe hanımlarından
AHSEN: (Ar.) Daha güzel, çok güzel, en güzel. Erkek ve kadın adı
AKAY: Dolunay
ALGAN: Fetheden , alan
ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı
ARDA: 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 4. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı. 5. Sonra gelen.
AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl
AZRA: Yine iffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır. Kirlerden arındırılmış, masum manasında.

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( B Harfi ile Başlayan )

BARAN: Yağmur
BELİNAY: Cennette peygamber çiçeği
BENGİSU: Ebedilik, ölümsüzlük veren su
BEREN: 1. Güçlü, kuvvetli. 2. Akıllı
BERFİN:  kardan yapılmış, tertemiz
BERRA: (Ar.). – Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
BERRE: Manası temizleyicidir
BETUL:  O’ nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır.
BÜŞRA: Mutluluk getiren haber
BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek
BURAK: Hz. Muhammed’in Miraç’ta bindiği efsanevi ata verilen isim.

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( C Harfi ile Başlayan )

CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( D Harfi ile Başlayan )

DALAN: (Tür.) Er. 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.
DALYA: (Tür.) Ka. – Yıldız çiçeği.
DİDAR: (Fars.) Ka. 1. Yüz, çehre. 2. Görme, görüşme. 3. Görüş kuvveti. 4. Açık meydanda
DİREM: (Fars.) Er. 1. Akça, para. 2. Gümüş para
DUHA: (Ar.). 1. Kuşluk vakti. 2. Kur’an-ı Kerim’de 93. surenin ismi. -Kız ve erkek adı olarak kullanılır.

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( E Harfi ile Başlayan )

EBRAR: (Ar.) Er. 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin.
EBRU: Cennetteki bulut.
ECHER: (Ar.) Ka. 1. Son derece güzel kadın. 2. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.
ECİR: (Ar.) Er. 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili.
ECRİN: ALLAH’IN hediyesi anlamını taşımaktadır.
EFGAN: (Fars.) Er. – Figan, ağlayıp inleme, feryat.
EFSA: cennet ırmaklarından birinin adı, sihirbaz
ELYESA: (Ar.) Er. – Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber
EMİN: (Ar.) Er. 1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. – 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail’in adı.
EMİR: (Ar.) Er. 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
EMRE: Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş.
ENER: (Tür.) Er. – En yiğit, en kahraman kişi
ENSAR: (Ar.) Er. 1. Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. 2. Medine’ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur’an-ı Kerim’de çok geçen kelimelerden birisidir.
ERAY: Ay gibi parlak, temiz erkek.
ERÇİN: (Fars.) – Merdiven, basamak. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
ERVA: (Ar.) Er. 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam.
ERVA: Temiz ahlaklı kız
ESLEM: Allah’a teslim olmak anlamında
ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu anlamına gelir.
EYÜB: (Ar.) Er. 1. Sabırlı. 2. Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah’ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. -Türk dil kuralı açısından “b/p” olarak okunur.
EZGÜ: (Tür.) – Makam, hava. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
EZRA: (Ar.) Ka. 1. Pek fasih, sözü düzgün adam. 2. Beyaz kulaklı siyah at.
EZRAK: (Ar.) – Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( F Harfi ile Başlayan )

FERDA: Yarın, Gelecek, Ahiret
FERMA: (Fars.). 1. Emreden, buyuran. 2. Amir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
FEYZAN: Çok bereketli, çok verimli
FÜSUN: (Ar.) Ka. – Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( G Harfi ile Başlayan )

GİZEM: (Tür.) Ka. – Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime.
GONCA: (Fars.) Ka. 1. Henüz açılmamış gül, tomurcuk. 2. Sevgilinin ağzı.
GÖĞEM: (Tür.). – Halk dilinde yeşile çalan mor. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
GÜRHAN: (Tür.) Er. 1. Hanlar hanı. 2. Kara-Hitay prenslerine verilen unvan
GÜRKAN: (Tür.) Er. 1. Bol kan. Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( H Harfi ile Başlayan )

HÜMA: (Ar.) Er. 1. Devlet kuşu. 2. Saadet, mutluluk

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( İ Harfi ile Başlayan )

İCLAL: Kudretli büyüklük
İLTEBER: (Tür.) Er. – Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan.
İREM: (Ar.) 1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
İREM: Cennet

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( K Harfi ile Başlayan )

KAAN: (Tür.) Er. 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar.
kadın adı olarak kullanılır
KANSU: (Tür.) Ka. 1. Çin’in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2. Çin’de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.
KARİN: (Ar.) Er.l. Yakın. 2. Nail olan. 3. Hısım komşu. 4. Mabeynci
KATRE: (Ar.) Ka. 1. Damla. Damlayan şey
KAYHAN: (Tür.) Er. – Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.
KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı’dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek
KAYRAL: (Tür.) Er. – Kayrılan, himaye edilen (kimse)
KEREM: Cömertlik, soyluluk büyüklük
KEVSER: Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
KORAY: (Tür.) Er. – İyice kor rengine gelen ay.
KORÇAN: (Tür.) Er. – Ateşli, canlı, hareketli.
KÜBRA: (Ar.) Ka. 1. Büyük olan (Ekber’in müennesi). 2. Hadicetü’l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.
KUMRU: (Fars.) Ka. – Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş.

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( M Harfi ile Başlayan )

MARZIYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir.
MERİH: (Ar.) Er. – Dünya’dan sonra güneşe en yakın olan gezegen
MERT: Sözünün eri, sözünde duran
MİNA: Liman
MİRAY: (Fars.) Ka. – Ayın ilk günleri

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( N Harfi ile Başlayan )

NİSA: Kuranı kerimin 4. suresi anlamı kadın

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( O Harfi ile Başlayan )

OGÜN: (Tür.). – Anımsanan belirli bir günde doğan. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
OĞUZ: (Tür.) Er. 1. Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. 2. Genç, sağlam, güçlü. 3. Anlayışı kıt, bön. 4. Köylü. Tosun. 5. Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır
ONUR: Şeref, haysiyet, izzet-i nefs
ORHUN: (Tür.) Er. 1. Orta Asya’da bir ırmak. 2. Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. 3. Yüksek, yüce Hun anlamında
OYTUN: (Tür.) 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
OZGAN: (Tür.) Er. – Öne geçen, kazanan, başarılı

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( R Harfi ile Başlayan )

RANA: Güzel göze hoş gelen
RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( S Harfi ile Başlayan )

SARA: (İbr.) Ka. 1. Prenses. 2. (Fars.) Hz. İbrahim’in hanımı. 3. Halis, katkısız, temiz
SARE: Saf temiz
SARP: (Tür.) Er. 1. Çetin, sert, şiddetli. 2. Dik, çıkılması ve geçilmesi zor.
SARPER: (Tür.) Er. – Sert, güçlü erkek.
SEDEF: (Ar.) Ka. 1. Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu. 2. Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.
SEDEN: (Tür.) Ka. – Uyanık, tetikte, gözü açık olan
ŞEHBAL: (Fars.) Ka. – Kuş kanadının en uzun tüyü
SELEN: (Tür.) – Sel gibi coşkun, taşkın kimse. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
SELİKA: (Ar.) – Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
SELVA: (Ar.) Ka. 1. Bal. 2. Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş. 3. (İsp.) Ekvator da sık balta girmemiş orman
SEMA: (Ar.) Ka. 1. İşitme, duyma. Musiki dinleme. 2. Gökyüzü. 3. Felek.
SENA: (Ar.) 1. Övgü ile ilgili. 2. Şimşek parıltısı 3.Şükretme
SERTAÇ: (Fars.) Er. – Baştacı, çok sevilen, sayılan.
SERTAP: (Tür.) Er. – İnatçı, direngen.
SEVDE: (Ar.) Ka. Siyah, esmer, esmer güzeli. Mü’minlerin annelerinden birisi Hz. sevde.
SEVİL: (Tür.) Ka. – Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi
ŞEVVAL: (Ar.). – Hicri takvime göre yılın 10. ayı, ilk üç günü şeker bayramıdır. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
ŞEYMA: (Ar.) 1. Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 2. Hz. Peygamber’in süt kardeşi
SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi.
SEZER: (Tür.) – Duyar, hisseder, anlar. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
SORGUN: (Tür.) Er. 1. Bir tür söğüt ağacı. 2. Sıtkı, sert. 3. Çok uzun ve güzel saç.
SOYHAN: (Tür.) Ka. – Han soyundan gelen.
SUDEN: peygamber efendimizin cennette en çok sevdiği ağacın ismi
SÜSEN: (Tür.) Ka. – Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. Zambak.suresinin 3. ayetinde insanın ahseni takvim üzere yaratıldığı beyan

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( T Harfi ile Başlayan )

TAHIRE: Hz. Fâtıma’nın tertemiz olduğunu anlatan isimlerinden biri. Bu isimle, Fâtıma’nın Peygamberimiz’den bir parça olduğu bilgisine atıf yapılır.
TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( U Harfi ile Başlayan )

UMUT: Ummak, beklemek, ümit etmek

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( V Harfi ile Başlayan )

VİLDAN: 5.cüz de geçer. Peygamberimiz ümmetini livahül hamd sancagi altında topladığında vildanlar hizmetçileri kevser suyunu sunacak.

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( Y Harfi ile Başlayan )

YAREN: Dost,arkadaş
Yüsra: Kolay olan anlamındadır.
YUSUF: Kuranda geçen Peygamber ismi. Yakup Peygamberin oğludur. İbranice; İnleyen ah eden inilti manalarına gelmektedir.
YAHYA: Kuranı kerimde adı geçen bir başka güzel isim. “Tanrı lütufkardır” manasına gelmektedir.
YUNUS: İbranice bir peygamber adıdır. Diğer manası ise ılık denizlerde yaşayan bir tür balık hayvan.
YAKUP: Erkek keklik. Hz. Yusuf Peygamberin babası
YAVUZ:  Becerikli, mert, cesur, yiğit,  Çetin ve güçlü
YİĞİT: Kahraman, yetenekli, güçlü, gözü kara
YAŞAR: Bebeğin daha uzun ömürlü olması için ona konulan güzel bir isim
YENER:  Galip gelen, kazanan, üstüm
YILDIRIM: Elektrik boşalmasıdır.Hızlı,  canlı, gök gürültüsü
YEKTA: Yek yani tek olan, eşsiz, yegane
YASİN: Kuranı kerimin 83 ayetten oluşan 36. suresi.
YAMAN: Korkulan kimse, güçlü, yiğit
YÜKSEL: Başarı kazanan, yükselen
YÜCEL: Yücelen, başarı kazanan,  ilerle anlamındadır.
YAĞIZ: Esmer, yiğit,  Bakımlı olan

Kuran’da Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları ( Z Harfi ile Başlayan )

ZEHRA: En yaygın ismidir. Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı anlamlarına gelir. O, Efendimiz’in kokladığı bir çiçek gibidir adeta.
ZEKIYE: Bu isim O’nun arı duru hale getirilmiş hanımlığını anlatır.
ZİNNUR: Nur saçan
ZİŞAN: (Ar.) 1. Şanlı, şerefli. 2. Canlı. 3. Bir tür lale. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
ZİŞAN: Onurlu şerefli
ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı,zeki bilgili kadın
Zeynep : 1- Değerli taşlar, mücevherler, değerli olan her şey anlamına gelir. Zeynep, Arapça Zeyneb’in Türkçe’ye yerleşmiş halidir. Arapça’daki anlamı ise, “babasının süsü” dür.
Zeliha : Hz. Yusuf’un karısıdır. Su perisi alamına gelmektedir.
Züleyha  : Hz. Yusuf’un karısının adıdır. Kur’an-ı kerimde Mısır Hazine Bakanı Aziz’in güzeller güzeli karısı Züleyhan’ın Hz. Yusuf’a olan aşkından dolayı ona yasak ilişki teklif ettiği, Hz. Yusuf’unda bu ilişkiyi reddetmesi üzerine, Aziz’in sarayında verdiği imtihanın kıssasında bahsedilir. Züleyha daha sonra Cebrail Aleshüsselam tarafından iletilen vahiyle Hz. Yusuf’un karısı olmuştur.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. güven dedi ki:

    inşallah ikiz erkek çocuklarım olacak ve bu sitenizden isimleri beğendim teşekkür ediyorum allah`emanet olun

  2. kefeli dedi ki:

    Çok güzel isimler var paylaşım teşekkür ederim.